Πώς να προσδιορίσετε το πεδίο του εικονικού βοηθού;

Πώς να προσδιορίσετε το πεδίο του εικονικού βοηθού;

Πώς να προσδιορίσετε το πεδίο του εικονικού βοηθού;  Με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, μπορούμε αυτόματα να συμπεράνουμε ότι η «αλλαγή» είναι η μόνη σταθερά. Η τεχνολογία, για παράδειγμα, έχει επηρεάσει τις μικρομονάδες του κόσμου και επεκτείνεται σε μακρο-μονάδες. Η λέξη «τεχνολογία» μπορεί να συσχετιστεί με τη λέξη «αλλαγή», γιατί; Απλά επειδή η τεχνολογία που … Read more