Το άχυρο που έσπασε την πλάτη της καμήλας

Το άχυρο που έσπασε την πλάτη της καμήλας

Το άχυρο που έσπασε την πλάτη της καμήλας «Το άχυρο που έσπασε την πλάτη της καμήλας» και «Το τελευταίο ποτήρι» είναι ρητά που υποδεικνύουν το σημείο ανατροπής που προκαλεί την αλλαγή. Η αγγλική γλώσσα είναι γεμάτη τέτοια ρητά, άλλο είναι το “The biter bit”, όταν κάποιος παίρνειαγροτο για τόσο καιρό τότε δεν μπορεί να αντέξει … Read more